Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:

Przepisy normujące działalność archiwum w PSP.

 

Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42).

 

Ogólna charakterystyka zasobu archiwalnego KM PSP we Włocławku.

 

1. Akta osobowe - 751 teczek (jednostki – ZSP Włocławek, KWSP Włocławek, KRSP Włocławek, KW PSP Włocławek, KR PSP Włocławek, KM PSP Włocławek).

 

2. Dokumenty z działalności:

- kategoria A  -    360 teczek

- kategoria B  -  1308 teczek

          Łącznie -  1668 teczek

 

Dokumenty znajdujące się w archiwum KM PSP we Włocławku wytworzone zostały przez komórki organizacyjne: Komendy Rejonowej Straży Pożarnych we Włocławku, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych we Włocławku, Komendy Rejonowej PSP we Włocławku, Komendy Wojewódzkiej PSP we Włocławku oraz Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

 Opracowała: st.ogn. Urszula Przybyłowska