Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

Regulamin KM PSP we Włocławku ustalony przez st.kpt. Sławomira Gotowicza - komendanta miejskiego PSP decyzją nr 80/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku.

Zatwierdzony przez nadbryg. Janusza Halaka - kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku.

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

 

Zmiana załącznika nr 2 do regulaminu ustalona przez st.kpt. Sławomira Gotowicza - komendanta miejskiego PSP decyzją nr 86/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku.

Zatwierdzona przez nadbryg. Janusza Halaka - kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Zmiana regulaminu weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

 

Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej PSP we Włocławku

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego KM PSP we Włocławku

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego KM PSP we Włocławku