Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w szczególności należy:

1.

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.

2.

Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.

3.

Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby.

4.

Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.

5.

Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodnego w ramach specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego.

6.

Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa technicznego w ramach specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego

7.

Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.

8.

Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń.

9.

Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach.

10.

Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej.

11.

Prowadzenie doskonalenia zawodowego.

12.

Udział w aktualizacji:

 

a)

stanu gotowości operacyjnej,

 

b)

procedur ratowniczych,

 

c)

dokumentacji operacyjnej.

13.

Udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

14.

Współudział w przeprowadzaniu inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych.

15.

Współudział w planowanie i organizowaniu szkoleń strażaków z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta Włocławek i powiatu włocławskiego.

16.

Udzielanie informacji dla publikatorów w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych oraz innych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez komendę miejską.

17.

Planowanie i ewidencjonowanie czasu służby strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym w JRG nr 1.