Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Komendant Miejski PSP we Włocławku ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku na 12 wakujących stanowisk (specjalność ratownictwo chemiczno-ekologiczne) w zmianowym systemie służby (24/48 h):                   

stanowisko - stażysta (docelowo ratownik specjalista)

Termin przyjmowania podań: od dnia 18.04.2018 r. do dnia 04.05.2018 r. godz. 15:00 (sekretariat KM PSP).

Planowany termin przyjęcia do służby: czerwiec - grudzień 2018 roku (termin przyjęcia uzależniony od wolnych miejsc na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażaka).

Warunkiem przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest spełnienie wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 ze zmianami). Zgodnie z art. 28 ust. 1 cytowanej ustawy służbę w Państwowej Straży Pożarnej  może pełnić:

  • obywatel polski,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby,

oraz zgodnie z  art. 34 ust. 4 i 5:

mający uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej); warunku tego nie stosuje się do kobiet.

WARUNEK KONIECZNY !

Z uwagi na fakt, że etaty przeznaczone są na potrzeby wzmocnienia specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego nabór skierowany jest wyłącznie do absolwentów studiów kierunkowych z zakresu chemii, biologii lub fizyki, bądź posiadających tytuł technika w zakresie zbiżonym do chemii, biologii lub fizyki.

Szczegóły na naszej stronie kmpsp.wloclawek.pl w zakładce służba w PSP.