Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:

Komendant miejski PSP bezpośrednio nadzoruje prace:

- Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego,

- Wydziału Organizacyjno-Kadrowego, w tym sprawy obronne, ochrony informacji
         niejawnych i ochrony danych,

- Sekcji Finansów,

- samodzielnego stanowiska ds. bhp.

 

Zastępca komendanta miejskiego bezpośrednio nadzoruje prace:

- Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego,

- Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,

- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1,

- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.