Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz bezpośrednio nadzoruje prace:

- Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego,

- Wydziału Organizacyjno-Kadrowego, w tym sprawy obronne i ochrony informacji
         niejawnych,

- samodzielnego stanowiska ds. finansów,

- samodzielnego stanowiska ds. bhp.

 

Zastępca komendanta miejskiego st.bryg. Dariusz Kuligowski bezpośrednio nadzoruje prace:

- Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego,

- Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,

- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1,

- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

 

ZBIORCZY WYKAZ ETATÓW W KM PSP

 

Komórka organizacyjna

Stan w dniu 01.07.2017 r.

strażacy

pracownicy cywilni

Kierownictwo

2

 

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

12

 

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

3

3

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

4

 

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

4

 

Samodzielne stanowisko ds. finansów

1

0,875

Samodzielne stanowisko ds. bhp

  0,125

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

68

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

44

 

RAZEM

138

4