Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
     Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

     uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
           wglądu do dokumentów urzędowych,
        
  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

     ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
         
  udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
         
  wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest
  udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba
  występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3617
Wprowadzony przez: Zdzisław Zasada
Data opublikowania: 2004-11-15 11:55:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2004-11-16 08:42:29 Zdzisław Zasada
2004-11-16 08:36:28 Zdzisław Zasada
2004-11-15 12:09:32 Zdzisław Zasada
2004-11-15 12:08:23 Zdzisław Zasada
2004-11-15 12:07:36 Zdzisław Zasada
2004-11-15 12:06:55 Zdzisław Zasada
2004-11-15 12:06:21 Zdzisław Zasada