Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
KONTROLE W 2010 ROKU

Komenda Miejska PSP w 2010 roku kontrolowana była: 

1.

W dniu 23 kwietnia 2010 roku przez starszego asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA z Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej w 2009 roku.

 

2.

W dniach 23 kwietnia 2010 roku i 27-28 kwietnia 2010 roku przez starszego asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA z Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli sanitarnej kompleksowej była higiena środowiska, higiena pracy, higiena radiacyjna i epidemiologiczna.

 

3.

W dniach 12-23 sierpnia 2010 roku przez zespół z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w ramach kontroli Urzędu Miasta Włocławek. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez miasto dotacji udzielonych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

 

4.

W dniach 23-27 sierpnia 2010 roku przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek z siedzibą we Włocławku. Celem kontroli było:

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

5.

W dniu 25 sierpnia 2010 roku przez starszego asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA z Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli problemowej była higiena pracy i warunki sanitarno-higieniczne w archiwum Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

 

6.

W dniach 26-29 października 2010 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Kontrolą objęto ocenę wydawania przez Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku decyzji administracyjnych w zakresie kadrowym oraz przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego.

 

7.

W dniach 27-28 października oraz 3-4 listopada 2010 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Kontrolą objęto organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Protokoły z kontroli są dostępne do wglądu w pokoju nr 60
w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3348
Wprowadzony przez: Dariusz Kuligowski
Data opublikowania: 2010-05-11 07:38:24
Obowiązuje od: 2010-05-11 07:38:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-03-16 10:54:02 Dariusz Kuligowski
2011-03-16 10:53:05 Dariusz Kuligowski Aktualizacja danych.
2011-01-24 14:28:28 Dariusz Kuligowski
2010-12-17 13:20:44 Dariusz Kuligowski
2010-12-17 13:19:50 Dariusz Kuligowski Aktualizacja danych o kontrolach.
2010-09-20 09:58:08 Dariusz Kuligowski
2010-09-20 09:57:29 Dariusz Kuligowski Aktualizacja informacji.
2010-08-27 11:02:42 Dariusz Kuligowski
2010-08-27 11:01:41 Dariusz Kuligowski Aktualizacja danych.
2010-08-24 09:48:12 Dariusz Kuligowski Aktualizacja informacji.
 
Pokaż starsze