Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
KONTROLE W 2012 ROKU

Komenda Miejska PSP w 2012 roku kontrolowana była:

1.

W dniu 10 maja 2012 roku przez starszego asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA z Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli była epidemiologia, higiena pracy, higiena komunalna, higiena radiacyjna - kontrola kompleksowa warunków sanitarno-epidemiologicznych.

2.

W dniach 1-5 czerwca 2012 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Celem kontroli była ocena stanu faktycznego w odniesieniu do kryteriów legalności, celowości, rzetelności, gospodarności oraz sprawności organizacyjnej działań Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku w zakresie organizacji zaplecza technicznego oraz nadzoru nad jego funkcjonowaniem, prowadzenia i nadzoru nad gospodarką paliwową, a także celowości gospodarowania środkami publicznymi.

  Protokoły z kontroli są dostępne do wglądu w pokoju nr 60
w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

 

 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2805
Wprowadzony przez: Dariusz Kuligowski
Data opublikowania: 2012-05-22 10:19:21
Obowiązuje od: 2012-05-22 10:19:21
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-07-29 11:49:21 Dariusz Kuligowski
Aktualizacja danych.
2012-10-23 11:29:11 Dariusz Kuligowski
2012-10-23 11:28:54 Dariusz Kuligowski Aktualizacja danych dot. kontroli (dodanie pkt. 2)
2012-05-22 11:09:02 Dariusz Kuligowski
2012-05-22 10:27:03 Dariusz Kuligowski Publikacja artykułu