Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
KONTROLE W 2013 ROKU

Komenda Miejska PSP w 2013 roku kontrolowana była:

 

1.

W dniu 23 maja 2013 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w odniesieniu do kryteriów legalności, celowości, rzetelności, gospodarności oraz sprawności organizacyjnej działań Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2012 roku, dotyczącej prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu silnikowego i pojazdów.

2.

W dniu 23 maja 2013 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w odniesieniu do kryteriów legalności, celowości, rzetelności, gospodarności oraz sprawności organizacyjnej działań Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2012 roku, dotyczącej organizacji zaplecza technicznego oraz nadzoru nad jego funkcjonowaniem, prowadzenia i nadzoru nad gospodarką paliwową, a także celowości gospodarowania środkami publicznymi.

  Protokoły z kontroli są dostępne do wglądu w pokoju nr 60
w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2570
Wprowadzony przez: Dariusz Kuligowski
Data opublikowania: 2013-07-29 11:44:34
Obowiązuje od: 2013-07-29 11:44:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-07-29 11:49:53 Dariusz Kuligowski
Publikacja artykułu