Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
KONTROLE W 2015 ROKU

Komenda Miejska PSP w 2015 roku kontrolowana była:

1.

W dniu 20 maja 2015 roku przez asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli kompleksowej był stan sanitarno-techniczny i higieniczny z uwzględnieniem higieny pracy, higieny środowiska, higieny radiacyjnej i epidemiologii w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

2.

W dniach 7-31 sierpnia 2015 roku przez kontrolera Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem kontroli były: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

3.

W dniu 25 września 2015 roku przez asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli był kompleksowy stan sanitarno-techniczny i higieniczny z uwzględnieniem higieny pracy, higieny środowiska, higieny radiacyjnej i epidemiologii w Komendzie Miejskiej PSP i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

4.

W dniu 2 października 2015 roku przez zespół kontrolny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Celem kontroli było wykonywanie zadań obronnych i obrony cywilnej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

5.

W dniach 9-10 listopada 2015 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Celem kontroli była realizacja zadań komendantów powiatowych/miejskich PSP z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną oraz prowadzenia archiwum zakładowego w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

 

Protokoły z kontroli są dostępne do wglądu w pokoju nr 60
w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2177
Wprowadzony przez: Dariusz Kuligowski
Data opublikowania: 2015-09-25 13:00:00
Obowiązuje od: 2015-09-25 13:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-02-12 13:06:29 Dariusz Kuligowski
Aktualizacja informacji.
2015-10-23 14:18:40 Dariusz Kuligowski Aktualizacja informacji o kontrolach.
2015-09-25 13:05:01 Dariusz Kuligowski
2015-09-25 13:04:42 Dariusz Kuligowski
2015-09-25 13:02:51 Dariusz Kuligowski Aktualizacja informacji o kontrolach.
2015-09-14 08:56:53 Dariusz Kuligowski Aktualizacja informacji o kontrolach.
2015-09-14 08:56:06 Dariusz Kuligowski
2015-08-04 12:58:02 Dariusz Kuligowski Publikacja artykułu
2015-08-04 12:57:52 Dariusz Kuligowski