Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
KONTROLE W 2017 ROKU

Komenda Miejska PSP w 2017 roku kontrolowana była:

1.

W dniach 14-22 marca 2017 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Celem kontroli był sposób i tryb gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

2.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku przez asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli kompleksowej był stan sanitarno-techniczny i higieniczny z uwzględnieniem higieny pracy, higieny środowiska, higieny radiacyjnej i epidemiologii w Komendzie Miejskiej PSP i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

3.

W dniu 22 maja 2017 roku przez asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli kompleksowej był stan sanitarno-techniczny i higieniczny z uwzględnieniem higieny pracy, higieny środowiska, higieny radiacyjnej i epidemiologii w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

4.

W dniach 13-15 listopada 2017 roku przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Celem kontroli była realizacja zadań z zakresu ratownictwa medycznego przez Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.

 

Protokoły z kontroli są dostępne do wglądu w pokoju nr 60
w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1641
Wprowadzony przez: Dariusz Kuligowski
Data opublikowania: 2017-05-25 09:53:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-22 08:56:03 Dariusz Kuligowski
Uzupełnienie danych dot. kontroli o poz. 4