Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia wymaganego od ykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 8.1 - projekt branża - budowlana

Załącznik nr 8.2 - przedmiar robót - branża budowlana

Załącznik nr 8.3 - SSTWiOR - branża budowlana

Załącznik nr 8.4 - projekt - branża elektryczna

Załącznik nr 8.5 - przedmiar robót - branża elektryczna

Załącznik nr 8.6 - STWiOR - branża elektryczna

Załącznik nr 8.7 - rzut I piętra - branża elektryczna nr rysunku 1 (oświetlenie)

Załącznik nr 8.8 - rzut I piętra - branża elektryczna nr rysunku 2 (gniazda)

Załącznik nr 8.9 - rzut I piętra - branża elektryczna nr rysunku 3 (gniazda)

Załącznik nr 8.10 - rzut I piętra - branża elektryczna nr rysunku 4 (rozdzielnia)

Załącznik nr 8.11 - rzut I piętra - branża elektryczna nr rysunku 5 (rozdzielnia)

Załącznik nr 8.12 - projekt - awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Załącznik nr 8.13 - przedmiar robót -  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Załącznik nr 8.14 - STWiOR -  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Załącznik nr 8.15 - rzut piwnicy nr rysunku 1 -  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Załącznik nr 8.16 - rzut parteru nr rysunku 2 -  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Załącznik nr 8.17 - rzut piętra nr rysunku 3 -  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Informacja w trybie art.86 ust.5

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 785
Wprowadzony przez: Łukasz Chlebowski
Data opublikowania: 2020-10-15 10:38:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-10-30 11:44:43 Łukasz Chlebowski
aktualizacja informacji
2020-10-15 11:51:00 Łukasz Chlebowski
2020-10-15 11:49:43 Łukasz Chlebowski Publikacja artykułu
2020-10-15 11:49:37 Łukasz Chlebowski
2020-10-15 11:45:34 Łukasz Chlebowski Ukrycie artykułu
2020-10-15 11:45:07 Łukasz Chlebowski Publikacja artykułu
2020-10-15 11:45:00 Łukasz Chlebowski
2020-10-15 11:44:42 Łukasz Chlebowski Ukrycie artykułu
2020-10-15 11:44:19 Łukasz Chlebowski Publikacja artykułu
2020-10-15 11:44:05 Łukasz Chlebowski
 
Pokaż starsze