Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
KONTROLE W 2004 ROKU

Komenda Miejska PSP w 2004 roku kontrolowana była:

1. W dniu 22 stycznia 2004 roku przez inspektora pracy z Okregowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wybranych problemów prawa pracy.

2. W dniach 10-27 lutego 2004 roku przez zespół kontrolny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w zakresie:
- kierowania pracą KM PSP i realizacji zadań z zakresu spraw organizacyjnych,
- planowania działaności KM PSP,
- funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
- procedur rozpatrywania skarg i wniosków,
- prowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- procedur zamawiania, posługiwania się oraz likwidacji stempli i pieczęci,
- archiwizowania akt i działania archiwum zakładowego,
- współpracy z jednostkami, zarządami OSP i innymi podmiotami współpracującymi z KM PSP,
- prowadzenia spraw kadrowych,
- szkolenia kadr dla potrzeb PSP i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP,
- realizacji zadań w zakresie wychowania fizycznego i sportu strażaków KM PSP,
- udziału strażaków KM PSP w zawodach i imprezach sportowych,
- realizacji szkolenia doskonalącego w JRG,
- nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i cznnościami kontrolno-
   rozpoznawczymi,
- realizacji zadań z zakresu kwatermistrzowskiego,
- nadzoru nad eksploatacją sprzętu silnikowego i pojazdów oraz sprzętu ochrony osobistej,
- działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- organizacji systemów teleinformatycznych i informacyjnych,
- funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP,
- utrzymania w gotowości bojowej do działań ratowniczych JRG.
W jej wyniku został sporządzona w dniu 7 kwietnia 2004 roku "Informacja o wynikach kontroli kompleksowej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku".

3. W dniu 19 lutego 2004 roku przez oficera z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Jej przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KM PSP.

4. W dniu 4 sierpnia 2004 roku przez inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA Oddział w Bydgoszczy. Jej celem był bieżącego nadzór sanitarny w KM PSP i JRG.

5. W dniu 1 października 2004 roku przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku. Celem kontroli było badanie zakresu prawidłowości i rzetelności oblicznia i składania do ZUS deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych.

6. W dniach 26-27 października 2004 roku przez zespół kontrolny z KW PSP w Toruniu. Przedmiotem kontroli było rozpatrzenie skargi skierowanej do KG PSP przez mieszkańca Bartłomiejowic gm. Osięciny związanej z czynnościami gaśniczymi jednostek PSP we Włocławku i Radziejowie oraz OSP gminy Brześć Kujawski.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4059
Wprowadzony przez: Zdzisław Zasada
Data opublikowania: 2004-10-21 13:10:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-05-30 13:24:21 Dariusz Kuligowski
2007-05-30 13:20:45 Dariusz Kuligowski
2006-09-29 12:47:40 Dariusz Kuligowski
2006-09-29 10:21:17 Grzegorz Świątkowski
2006-09-29 10:20:11 Grzegorz Świątkowski
2006-09-29 10:16:54 Grzegorz Świątkowski
2006-09-29 10:10:09 Grzegorz Świątkowski
2006-09-29 10:09:22 Grzegorz Świątkowski
2006-02-13 08:54:05 Grzegorz Świątkowski
2005-06-16 09:40:10 Grzegorz Świątkowski
 
Pokaż starsze